logo-header

הרשמה ומידע על בחינות רספ''ן

הוצאת אישור רפואי – להלן רשימה תחנות צילום להוצאת טופס רפואי מטעם משרד התחבורה.
רשימת תחנות צילום להוצאת טופס רפואי
את הטופס ניתן להשיג בתחנות הצילום בלבד. על גבי אותו הטופס יש לבצע בדיקת אופטומטריסט ולהחתים רופא משפחה.
לאחר החתמת הרופאים נא להביא את טופס המקורי למשרדנו. קליטת תלמיד חדש במסוף משרד התחבורה כשלושה שבועות מיום הגשת הטופס.

1. היכנס לאתר GO VISIT.
2. כותבים בחיפוש משרד התחבורה.
3. גוללים עד למטה לרשות הספנות והנמלים.
4. לוחצים על הצג עוד וגוללים עד לבחינה ממוחשבת או בכתב.
5. בוחרים את הבחינה הרצויה.

בחינות ממוחשבות- ניתן להזמין תור לבחינות: ימאות ג’, ניווט ב’ ומכונאות באתרים הבאים: חיפה, הרצליה וטבריה. 

בחינות בכתב – ניתן להזמין תור לבחינות: ניווט א’, עיוני ספינה בשכר , גוררת ומבחן ידע למשיט 30 באתרים: חיפה והרצליה. 

דגשים : 

קישור לתשלום אגרות רספ”ן – לחצו כאן

קישור לכל המידע בנושא אגרות רספ”ן – לחצו כאן

3 .ניתן לקבוע תור רק לבחינה אחת בלבד. 

4 .ביום הבחינה יש להצטייד בתעודת זהות + אגרה משולמת. 

5 .בסיום קביעת התור תשלח הודעת  SMS יש לשמור את ההודעה ולהציגה ביום הבחינה.  

6. את התוצאות למבחן ממוחשב מקבלים במקום, בחינה בכתב כעבור 10 ימים.

7. למידע נוסף אודות אגרות רספ”ן בקרו באתר SEASCHOOL

בחינות בהרצליה: רחוב ברקת 11, קריית הממשלה

בחינות בחיפה: שדרות פל-ים 15, בניין ב' קריית הממשלה. קומה 22

בחינות בטבריה: רח' הגליל 52